-29%
3.900.000
-42%
4.900.000
-56%
2.000.000
-35%
4.900.000

FULL CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ

Giá Mua Lẻ: 68,900,000đ   

Giá Combo: 38,900,000đ

PREMIUM

(Sofa, Armchair, Coffee Tables, Console, Dining Table, Dining Chair, Beds, Night Tables, Office Desk, Office Chair)

FULL CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Giá Mua Lẻ: 268,900,000đ   

Giá Combo: 138,900,000đ

PRO

(Sofa, Armchair, Coffee Tables, Console, Dining Table, Dining Chair, Beds, Night Tables, Office Desk, Office Chair)

FULL VILLA 5 PHÒNG NGỦ

Giá Mua Lẻ: 868,900,000đ   

Giá Combo: 538,900,000đ

VIP

(Sofa, Armchair, Coffee Tables, Console, Dining Table, Dining Chair, Beds, Night Tables, Office Desk, Office Chair)

SOFA LUXURY

-29%
3.900.000
-42%
4.900.000
-56%
2.000.000
-35%
4.900.000
XEM TẤT CẢ SOFA LUXURY

SOFA MINIMAL

-29%
3.900.000
-42%
4.900.000
-56%
2.000.000
-35%
4.900.000
XEM TẤT CẢ SOFA MINIMAL

COFFEE TABLES LUXURY

-29%
3.900.000
-42%
4.900.000
-56%
2.000.000
-35%
4.900.000
XEM TẤT CẢ COFFEE TABLES LUXURY

COFFEE TABLES MINIMAL

-29%
3.900.000
-42%
4.900.000
-56%
2.000.000
-35%
4.900.000
XEM TẤT CẢ COFFEE TABLES MINIMAL

DINING TABLES LUXURY

-29%
3.900.000
-42%
4.900.000
-56%
2.000.000
-35%
4.900.000
XEM TẤT CẢ DINING TABLES LUXURY

DINING CHAIRS LUXURY

-29%
3.900.000
-42%
4.900.000
-56%
2.000.000
-35%
4.900.000
XEM TẤT CẢ DINING CHAIRS LUXURY

COMBO DINING TABLES MINIMAL

-29%
3.900.000
-42%
4.900.000
-56%
2.000.000
-35%
4.900.000
XEM TẤT CẢ COMBO DINING TABLES MINIAL

BEDS LUXURY

-29%
3.900.000
-42%
4.900.000
-56%
2.000.000
-35%
4.900.000
XEM TẤT CẢ BEDS LUXURY

BEDS MINIMAL

-29%
3.900.000
-42%
4.900.000
-56%
2.000.000
-35%
4.900.000
XEM TẤT CẢ BEDS MINIMAL