CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website An Duong Home bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà An Duong Home cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để An Duong Home liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website An Duong Home về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

An Duong Home sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

–         Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

–         Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Trung Tâm Nội Thất An Duong Home;

–         Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

–         Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

–         Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại An Duong Home.

–         Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Trung Tâm Nội Thất An Duong Home có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của An Duong Home.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

·        CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN DƯƠNG

·        Trụ sở chính: Tầng 1 – Tòa Nhà 60, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

·        Email: anduonghome.com@gmail.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu An Duong Home thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho Bên Thứ Ba đến Ban quản trị của website An Duong Home. Khi tiếp nhận những phản hồi này, An Duong Home sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: anduonghome.com@gmail.com

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên An Duong Home được An Duong Home cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của An Duong Home. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho Bên Thứ Ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, An Duong Home sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm: thông tin hóa đơn, kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của An Duong Home.

Ban quản lý An Duong Home yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/ mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý An Duong Home không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin khách hàng bị sử dụng trái với mục đích, phạm vi đã thông báo với khách hàng:

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho Bên Thứ Ba đến Ban quản trị của Trung Tâm Nội Thất An Duong Home. Khi tiếp nhận những phản hồi này, An Duong Home sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Khi thành viên cho rằng thông tin của họ được sử dụng trái với mục đích, phạm vi mà ban quản lý sàn giao dịch đã thông báo, khách hàng có thể gửi trực tiếp yêu cầu tới địa chỉ:

·        CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN DƯƠNG

·        Trụ sở chính: Tầng 1 – Tòa Nhà 60, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

·        Email: anduonghome.com@gmail.com

Ban quản lý sàn giao dịch sẽ tiến hành xác minh thông tin và giải quyết yêu cầu của khách hàng ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu phản ánh.

Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là một trong các yêu cầu hàng đầu của An Duong Home. Chúng tôi có trách nhiệm bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sử dụng mọi biện pháp thích hợp để bảo mật và bảo vệ các thông tin mà Khách hàng cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ, mọi truy cập trái phép được loại bỏ hoàn toàn. Khách hàng được khuyến nghị cần nắm rõ các quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của An Duong Home. Tuy nhiên, Khách hàng phải có trách nhiệm bảo vệ tài khoản của mình, không để Đối tượng Thứ Ba biết và sử dụng tài khoản cho các mục đích không phù hợp. Trường hợp này việc truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của An Duong Home. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc đánh mất tài khoản và có những truy cập trái phép từ tài khoản bị đánh mất.

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN DƯƠNG

[Đã ký và đóng dấu]

 

LÊ PHƯƠNG HẠNH

GIÁM ĐỐC